Person: Damon son of Androkles from Kalynda (Caria)

Person ID: 6999
Name: Damon
Father's Name: Androkles
Place of Origin: Kalynda (Caria)
List of Festivals:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( ? to 100 )
List of Disciplines:
running: dolichos?
List of References:
IThesp 175
Manieri (2009), Thes. 53, pp. 427-430
Moretti (1981), p. 71
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1979), pp. 2-3, n. 1 (= SEG XXIX, 452)
Comment: [D]amon, son of Andro[kle]s (Manieri). Discipline is lost.