Person: Cl(audius) Apollonius from Miletos (Ionia)

Person ID: 6996
Name: Cl(audius) Apollonius
Place of Origin: Miletos (Ionia)
List of Festivals:
Megala Traianeia Hadrianeia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Megala Traianeia Hadrianeia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( 150 to 190 )
Megala Traianeia Hadrianeia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( 150 to 190 )
List of Disciplines:
music: dia panton
theatre: hypokrisis (komoidos palaias komoidias)
List of References:
IThesp 177
Jamot, BCH 19 (1895), pp. 342-345, n. 16
Manieri (2009), Thes. 43, pp. 414-416
Mette (1977), IIC, 5d
Plassart, Laographia 7 (1923), pp. 177-180, n. 1
SEG III, 334
Comment: Father's name not mentioned.