Person: Philoxenos son of Xenon

Person ID: 6221
Name: Philoxenos
Father's Name: Xenon
Place of Origin: (Boiotia)
List of Festivals:
Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( -210 to -203 )
Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( -210 to -203 )
List of Disciplines:
music: kitharoidia
List of References:
Aneziri (2003), p. 412, n. Gb1
IG VII 1762
IThesp 161
IThesp 163
Jamot, BCH 19 (1895), pp. 332-333, n. 6
Jamot, BCH 19 (1895), pp. 333-334, n. 7
Le Guen (2001), pp. 147-148, n. 23A
Manieri (2009), Thes. 17, pp. 374-376
Manieri (2009), Thes. 18, pp. 376-378
Michel 891
Roesch (1982), pp. 188-189, n. 32
Comment: [Phil]oxenos (Manieri).