Person: Dorotheos son of Pythippos from Chalkis (Euboia)

Person ID: 6192
Name: Dorotheos
Father's Name: Pythippos
Place of Origin: Chalkis (Euboia)
List of Festivals:
Sarapieia in Tanagra (Boiotia)
List of Events:
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
List of Disciplines:
literature/oratory: epinikia
List of References:
IG VII 543
Manieri (2009), Tan. 4, pp. 278-279
Comment: Father's name is written as [Pythi]ppos (Manieri). Possibly brother of Gorgyppos, who won in the Soteria of Akraiphia (Manieri, Acr. 27).