Person: Mnasilaos son of Sosandros from Megara (Attica)

Person ID: 5865
Name: Mnasilaos
Father's Name: Sosandros
Place of Origin: Megara (Attica)
List of Festivals:
Sarapieia in Tanagra (Boiotia)
List of Events:
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
List of Disciplines:
music: kitharoidia
List of References:
IG VII 542
Manieri (2009), Tan. 3, pp. 277-278
Comment: [M]nasi[lao]s, son of Sosandro[s] (Manieri). Provenance: [Megara] (Manieri).