Person: () son of [tragoidias palaias hypokrites?]

Person ID: 5831
Father's Name: [tragoidias palaias hypokrites?]
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
theatre: hypokrisis (tragoidos palaias tragoidias)?
List of References:
IOropos 531
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), p. 31, n. 144
Manieri (2009), Oro. 21, pp. 252-253
Comment: Name, father's name, provenance and discipline are lost.