Person: Polyxenos son of Andrytas from Opous (Locris)

Person ID: 5830
Name: Polyxenos
Father's Name: Andrytas
Place of Origin: Opous (Locris)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
theatre: hypokrisis
theatre: hypokrisis (komoidos palaias komoidias)?
List of References:
I.Oropos 528
IG VII 420
IOropos 531
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), pp. 124-125, n. 2
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), p. 31, n. 144
Manieri (2009), Oro. 20, pp. 250-251
Manieri (2009), Oro. 21, pp. 252-253
Reisch (1885), p. 123, n. VII (1-36)