Person: Demetrios son of Demetrios from Chalcedon (Bithynia)

Person ID: 5812
Name: Demetrios
Father's Name: Demetrios
Place of Origin: Chalcedon (Bithynia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
music: kitharoidia
List of References:
I.Oropos 526
IG VII 419
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), pp. 126-127, n. 3
Manieri (2009), Oro. 19, pp. 248-250
Reisch (1885), p. 124, n. VIII
Comment: Son of Demetrios, son of Parmeniskos, who won the agon for kitharoidia at the Charitesia of Orchomenos, dated first-mid first c. BC (Manieri, Orc. 25).