Person: Asklepiodoros? son of Pytheos? from Tarentum?

Person ID: 5800
Name: Asklepiodoros?
Father's Name: Pytheos?
Place of Origin: Tarentum?
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
theatre: hypokrisis (tragoidos)?
List of References:
I.Oropos 524
IG VII 418
Koumanoudes, Arch, Eph. (1884), p. 127, n. 4
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), pp. 34-36, n. 149
Manieri (2009), Oro. 18, pp. 246-248
Reisch (1885), p. 121, n. V (1-15)
Comment: A[sklepiodoros], son of [Pytheos] (Manieri). Name and provenance very fragmentary. Father's name is lost. Discipline is lost. Provenance: [Taren]tum (Manieri).