Person: Glaukias? son of Sosandros from Thebes? (Boiotia)

Person ID: 5795
Name: Glaukias?
Father's Name: Sosandros
Place of Origin: Thebes? (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
other: keryxis?
List of References:
I.Oropos 524
IG VII 418
Koumanoudes, Arch, Eph. (1884), p. 127, n. 4
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), pp. 34-36, n. 149
Manieri (2009), Oro. 18, pp. 246-248
Reisch (1885), p. 121, n. V (1-15)
Comment: [Glauk]ias (Manieri). Name very fragmentary. Provenance very fragmentary. Discipline is lost. Provenance: The[bes] (Manieri).