Person: Menandros son of Telephos from Kyme (Aeolis)

Person ID: 5448
Name: Menandros
Father's Name: Telephos
Place of Origin: Kyme (Aeolis)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -85 )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -90 to -80 )
List of Disciplines:
music: kitharoidia
List of References:
I.Oropos, 521
Manieri (2009), Oro. 15, pp. 241-243
Petrakos (1974), p. 40
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1976), p. 14
SEG 34.362
Comment: Men[an]dros, son on Teleph[o]s (Manieri).