Person: Ploutiades son of Ploutiades from Iasos (Caria)

Person ID: 5442
Name: Ploutiades
Father's Name: Ploutiades
Place of Origin: Iasos (Caria)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -90 to -80 )
List of Disciplines:
other: keryxis
List of References:
I.Oropos, 521
Manieri (2009), Oro. 15, pp. 241-243
Petrakos (1974), p. 40
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1976), p. 14
SEG 34.362
List of Prosopographies:
Kalliontzis (2016) REG 129.1, 92
Comment: Ploutiad[es] (Manieri). Provenance: [I]asos (Manieri).