Person: Kleiton son of Apollodoros from Oropos (Boiotia)

Person ID: 5441
Name: Kleiton
Father's Name: Apollodoros
Place of Origin: Oropos (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -90 to -80 )
List of Disciplines:
music: salpisma
List of References:
I.Oropos, 521
Manieri (2009), Oro. 15, pp. 241-243
Petrakos (1974), p. 40
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1976), p. 14
SEG 34.362
Comment: Klei[t]on (Manieri). Provenance: Oropo[s] (Manieri).