Person: Euarchos son of Herodotos from Koroneia (Boiotia)

Person ID: 5301
Name: Euarchos
Father's Name: Herodotos
Place of Origin: Koroneia (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
Charitesia in Orchomenos (Boiotia)
Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( -84 to -50 )
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
Charitesia in Orchomenos (Boiotia) on ( -100 to ? )
List of Disciplines:
literature/oratory: epinikia
theatre: hypokrisis
theatre: hypokrisis (palaias komoidia)
List of References:
Aneziri (2003), p. 416, n. Gb8
Cauer 301
CIG 1583
Clarke (1818), VII, pp. 203
I.Oropos 525 = IG VII, 415 + 417
IG VII 1760
IG VII 3195
IG VII 417 + 415
IThesp 172
Jamot, BCH 19 (1895), pp. 339-340, n. 13
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), p. 121, n. 1
Le Bas II, 621
Le Guen (2001), pp. 159-160, n. 23H
Leonardos, Arch. Eph. (1923), p. 48, n. 126
Manieri (2009), Orc. 23, pp. 199-200
Manieri (2009), Oro. 17, p. 246
Manieri (2009), Thes. 33, pp. 402-404
Mette (1977), IIC, 5a
Michel 892
Michel 894
Reisch (1885), p. 116, n. 1
Reisch (1885), p. 120, n. IV
Reisch (1885), p. 122, n. VI (ll. 1-5)
Roesch (1982), p. 192-193, n. 39
Schwyzer (1923), 529
SGDI 503