Person: Kraton son of Kleon from Thebes (Boiotia)

Person ID: 5294
Name: Kraton
Father's Name: Kleon
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
Charitesia in Orchomenos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
Charitesia in Orchomenos (Boiotia) on ( -100 to ? )
List of Disciplines:
music: rhapsoidia
List of References:
Cauer 301
CIG 1583
Clarke (1818), VII, pp. 203
I.Oropos 524
IG VII 3195
IG VII 418
Koumanoudes, Arch, Eph. (1884), p. 127, n. 4
Le Bas II, 621
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), pp. 34-36, n. 149
Manieri (2009), Orc. 23, pp. 199-200
Manieri (2009), Oro. 18, pp. 246-248
Michel 894
Reisch (1885), p. 116, n. 1
Reisch (1885), p. 121, n. V (1-15)
Schwyzer (1923), 529
SGDI 503