Person: Polykleidas son of Agonios from Boumelitaia (Boiotia?)

Person ID: 4761
Name: Polykleidas
Father's Name: Agonios
Place of Origin: Boumelitaia (Boiotia?)
List of Festivals:
Ptoia in Akraiphia (Boiotia)
List of Events:
Ptoia in Akraiphia (Boiotia) on ( -85 to 100 )
List of References:
Bizard, BCH 44 (1920), pp. 249-252, n. 10
Manieri (2009), Acr. 15, pp. 108-111