Person: Epainetos son of Aristokles from Lebadeia (Boiotia)

Person ID: 4756
Name: Epainetos
Father's Name: Aristokles
Place of Origin: Lebadeia (Boiotia)
List of Festivals:
Ptoia in Akraiphia (Boiotia)
List of Events:
Ptoia in Akraiphia (Boiotia) on ( -85 to 100 )
List of References:
Bizard, BCH 44 (1920), pp. 249-252, n. 10
Manieri (2009), Acr. 15, pp. 108-111