Person: Epiktetos

Person ID: 4145
Name: Epiktetos
Date Range: 337 to 337
List of Festivals:
Olympia in Elis (Elis)
List of Events:
Olympia in Elis (Elis) on ( 337 to 337 )
Olympia in Elis (Elis) on ( 337 to 337 )
List of Disciplines:
pentathlon: pentathlon
List of References:
IvO Neue 10 = SEG 48.553