Person: Damonikos son of Damonikos? from Sparta (Lakonia)

Person ID: 1458
Name: Damonikos
Father's Name: Damonikos?
Place of Origin: Sparta (Lakonia)
Date Range: 75 to 100
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
List of Events:
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 75 to 100 )
List of Disciplines:
combat sports: pankration?
List of References:
SEG 11.828
Woodward, BSA (1927/8), no. 63
List of Prosopographies:
Sarikakis (1965), no. 20
Ugolini (2015), no. 31