Person: Zeno son of Zeno from Aphrodisias (Caria)

Person ID: 1289
Name: Zeno
Father's Name: Zeno
Place of Origin: Aphrodisias (Caria)
Date Range: 208 to 208
List of Festivals:
Aphrodeisieia Philemonea in Aphrodisias (Caria)
List of Events:
Aphrodeisieia Philemonea in Aphrodisias (Caria) on ( 208 to 208 )
List of Disciplines:
running: stadion
List of References:
IAph2007, 13.152