Person: Phanias son of Damas

Person ID: 11604
Name: Phanias
Father's Name: Damas
Place of Origin:
List of Festivals:
Artemisia in Ephesos (Ionia)
Herakleia in Iasos (Caria)
Klaudieia in Kos (Kos)
Koinon Asias in Ephesos (Ionia)
Sebasta Didymeia in Miletos (Ionia)
List of Events:
Sebasta Didymeia in Miletos (Ionia) on ( 50 to 100 )
Koinon Asias in Ephesos (Ionia) on ( 50 to 100 )
Klaudieia in Kos (Kos) on ( 50 to 100 )
Herakleia in Iasos (Caria) on ( 50 to 100 )
Artemisia in Ephesos (Ionia) on ( 50 to 100 )
List of Disciplines:
music: kitharoidia
List of References:
I.Iasos 110
Reinach, REG 6 (1893), no. 25
List of Prosopographies:
Strasser (2021), no. 22
Stephanis (1988), no. 2459
Aspiotes (2006), no. 1585