Festival: ta Megala oikoumenika Aktia in ___

Festival ID: 576
Festival Name: ta Megala oikoumenika Aktia
List of Participants:
([priest/agonothetes])