Festival: Augousteia in Nikaia (Bithynia)

Festival ID: 559
Festival Name: Augousteia
Festival Place: Nikaia (Bithynia)
List of Participants:
Marcus Aurelius [...]os son of Timokles from Aphrodisias (Caria)