Festival: Augousteia Severeia in Nikomedeia (Bithynia)

Festival ID: 558
Festival Name: Augousteia Severeia
Festival Place: Nikomedeia (Bithynia)
List of Participants:
Marcus Aurelius [...]os son of Timokles from Aphrodisias (Caria)