Festival: Hadrianeia in Antinooupolis (Egypt)

Festival ID: 523
Festival Name: Hadrianeia
Festival Place: Antinooupolis (Egypt)