Festival: Megala Asklepeia in Pergamon? (Aeolis)

Festival ID: 442
Festival Name: Megala Asklepeia
Festival Place: Pergamon? (Aeolis)
List of Participants:
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)