Festival: Epheseia ta megala in Ephesos? (Ionia)

Festival ID: 386
Festival Name: Epheseia ta megala
Festival Place: Ephesos? (Ionia)