Festival: Hadrianeia Kommodeia in Ephesos (Ionia)

Festival ID: 3404
Festival Name: Hadrianeia Kommodeia
Festival Place: Ephesos (Ionia)
List of Participants:
Demetrios son of Demetrios from Salamis (Cyprus)