Event: [...]atos son of Pythodoros from Kos (Kos)

Event ID 947
Person [...]atos son of Pythodoros from Kos in Kos
Festival Hekatesia in Stratonikeia (Caria)
Discipline pentathlon: pentathlon
Age Category ageneioi
Date 0 - 25
Achievement V