Event: [...]atos son of Pythodoros from Kos (Kos)

Event ID 939
Person [...]atos son of Pythodoros from Kos in Kos
Festival Hekatesia in Stratonikeia (Caria)
Discipline pentathlon: pentathlon
Age Category paides isthmikoi
Date 0 - 25
Achievement V
Comment: Moretti writes that it must be the Stratonikeia near Lagina.