Event: Nikon son of Nikon from Thebes (Boiotia)

Event ID 5868
Person Nikon son of Nikon from Thebes in Boiotia
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline pentathlon: pentathlon
Age Category paides
Date -85 - -80
Achievement V