Discipline: toxike

Discipline ID: 1886
Discipline Name: toxike
Sports Category: military
Sports Super Category: other
List of athletes:
Antigonos son of Aristodemos
Onomarchos son of Herakleides