Discipline: prosdrome (synoridi)

Discipline ID: 1883
Discipline Name: prosdrome (synoridi)
Sports Category: military
Sports Super Category: other
List of athletes:
Teimasitheos son of Gorgopas