Discipline: enkomion (enkomiographos eis Erota kai Romaious)

Discipline ID: 1721
Discipline Name: enkomion (enkomiographos eis Erota kai Romaious)
Sports Category: literature/oratory
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
Her[---] son of Biottos from Thespiai (Boiotia)