Discipline: enkomion (eis tous autokratoras)

Discipline ID: 1716
Discipline Name: enkomion (eis tous autokratoras)
Sports Category: literature/oratory
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
Publius Antonius Maximus from Neochori
M(arcus) Antionius Maximus from Neokaisareia
Kallitychides son of Phokion from Thebes (Boiotia)
Ariston son of Zosimos from Tanagra (Boiotia)