Discipline: enkomion (katalogaden)

Discipline ID: 1440
Discipline Name: enkomion (katalogaden)
Sports Category: literature/oratory
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
Demogenes son of Eubiotos from Oropos (Boiotia)
Aristonikos son of Menandros from Oropos (Boiotia)