Discipline: enkomion (eis to theon katalogaden)

Discipline ID: 1141
Discipline Name: enkomion (eis to theon katalogaden)
Sports Category: literature/oratory
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
Demetrios son of Aphrodisios from Chalkis (Euboia)